UTVECKLING

Förädlar visioner

Vi är en specialiserad partner inom utveckling och produktion av bärsystem och ryggsäckar. Utvecklingsavdelningen är hjärtat i vår verksamhet – det är här allt startar.

Professionellt team

Vår utvecklingsavdelning består av ett team med bred kompetens inom vår core. Utvecklingsteamet har kompetens inom teknisk textilkunskap, ergonomi, mönsterkonstruktion, design, prototypsömnad och lägger stort fokus på textil-produktion, materialutveckling samt hållbar textil.

Projektet tar form

Till vår utvecklingsavdelning kommer kunder som vill ha hjälp med utveckling av en ny eller befintlig produkt. I ett första steg samlar vi relevant information för projektet, kartlägger behov och ser över kundens kravspecifikation. I nästa steg klargör vi för projektets målsättning, tidplan och milstolpar.

Därefter följer den kreativa fasen där idéer blir till verklighet. Skissarbete och produktutveckling påbörjas och prototyper tas fram i både 3D-program samt fysiskt format för möjlighet att klämma och känna på produkten.

Labb, test & certifieringar

Vi ansvarar även för tester och certifieringar, både för att säkerställa lag- och omvärldskrav men vi har även möjlighet att genomföra detta utifrån våra kunders krav och önskemål. I vårt labb- och testcenter genomförs vissa tester och kontroller, det vi inte har möjlighet att göra in-house koordinerar vi med samarbetspartners som vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med.

Test-serier & lågtaktsproduktion

När den slutgiltiga prototypen blivit godkänd finns möjlighet att producera en mindre volymserie i vår produktionsenhet i Borlänge. Detta möjliggör att testa produkten i lågtaktsproduktion samt fälttesta en mindre upplaga innan den stora produktionen startar.

Från idé till färdig produkt under ett och samma tak – det är vår utvecklingsavdelning i sin helhet.

Saccis utvecklingsavdelning:
Kontakta oss

Är du i behov av vår hjälp för att utveckla en produkt? Varmt välkommen att kontakta oss!